Nasze przedszkole działa w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych Prezydenta Miasta Ciechanów. Realizujemy zajęcia edukacyjne w oparciu o:

Program wychowania przedszkolnego 2021/2022 MEN w opracowaniu WSiP

Oraz zindywidualizowane programy zajęć: