Nasza kadra pedagogiczna to nauczycielki z doświadczeniem w pracy z dziećmi.         
Dobrze znają ich potrzeby i umiejętnie wspierają je we wszechstronnym  rozwoju.          

Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne o specjalności pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i inne. Ciągle poszerzają swoją wiedzę poprzez studia, kursy, szkolenia i warsztaty. Są otwarte na nowości wydawnicze, nowe metody pracy z dziećmi i innowacje pedagogiczne, zgodne z nowymi trendami w pedagogice i psychologii.

       Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki, pedagog wspomagający. Dodatkowo w razie potrzeby dołącza asystent nauczyciela.