Pedagodzy wspomagający ( pedagodzy specjalni )

mgr. Anna Rzeczkowska – pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej z oddziałami Integracyjnymi

Logopeda

mgr. Agnieszka Kuskowska – neurologopeda, pracownik naukowy Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie; Katedra Pedagogiki

Terapeuci SI

mgr. Anna Rzeczkowska – dyplomowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

Katarzyna Czerwińska – dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej

Terapeuta Snoezelen

Katarzyna Czerwińska – dyplomowany terapeuta SNOEZELEN