Pedagodzy wspomagający ( pedagodzy specjalni )

Logopeda

Agnieszka Kuskowska – neurologopeda, pracownik naukowy Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie; Katedra Pedagogiki

Terapeuci SI

Katarzyna Czerwińska – dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej

Terapeuta Snoezelen