Niepubliczne Integracyjne Przedszkole KOLOROWA TRAMPOLINA  jest placówką oświatową istniejącą od 1 września 2014 roku i od samego początku została powołana jako placówka integracyjna, oferującą opiekę, kształcenie i wychowanie nie tylko dzieciom rozwijającym się prawidłowo, ale także tym, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wymagają organizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Przedszkole zapewnia opiekę wykwalifikowanych wychowawców, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej i pedagoga specjalnego.

Przedszkole KOLOROWA TRAMPOLINA jest placówką trzyoddziałową:  

– grupa najmłodsza –  2,5-3,5 lat,

– grupa średnia – 3,5-4,5 lat

– najstarsza – 4,5-6 lat.

W każdej grupie opiekę nad przedszkolakami sprawuje nauczyciel i pedagog wspomagający wyposażony w kompetencje pedagoga specjalnego. W ramach procesu edukacyjnego w przedszkolu jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W naszym przedszkolu stawiamy się na dostosowany do wieku, możliwie najszerszy rozwój każdego dziecka, rozwój jego zainteresowań, rozwijanie w nim pokładów kreatywności, uwrażliwianie go na potrzeby zarówno swoje i innych ludzi, a także przygotowanie go do samodzielnego i świadomego funkcjonowania na kolejnym etapie edukacji. Naszym celem jest wsparcie w wychowaniu szczęśliwych, świadomych swojej wartości, ciekawych świata, otwartych na otaczającą ich rzeczywistość, przygotowanych do budowania właściwych relacji społeczno-emocjonalnych z rówieśnikami.