Terapia Snoezelen, czyli terapia wielozmysłowa (znana również jako terapia w Sali Doświadczania Świata) to forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez poznawanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia. Stwarza ona także możliwości odprężenia, relaksu i wyciszenia w przypadku dzieci nadpobudliwych oraz eksplorowania w przypadku dzieci wycofanych, lękowych. Jest dobierana indywidualnie do potrzeb dziecka, aby mogło ono w bezpiecznej, wygodnej przestrzeni budować poczucie własnej wartości i zaufania, zwiększając jednocześnie umiejętności komunikacyjne. Terapia Snoezelen poprzez dostarczanie zróżnicowanych bodźców sensorycznych – m.in. muzyka, efekty świetlne, obrazy i łagodne wibracje – pobudza zmysły do działania, stanowiąc ważny element w procesie rozwoju każdego dziecka.

Terapia Snoezelen oddziałuje pozytywnie na deficyty zmysłowe, fizyczne i poznawcze, umożliwiając stymulację lub odprężenie. W efekcie terapia:

  • zwiększa aktywność i motywację dziecka do poznawania,
  • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
  • motywuje do podejmowania aktywności,
  • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęków,
  • zwiększa wrażliwość,
  • poprawia orientację w przestrzeni oraz ułożeniu ciała,
  • poprawia koncentrację, rozwija spostrzegawczość, uwagę i pamięć sensoryczną,